Bankväsendet genomgår stora förändringar just nu. Det pågår flera intressanta processer, och många orsakas av den tekniska utvecklingen inom finansteknologi och IT. Ny hårdvara och nya tjänster förändrar utbudet och våra beteenden när det handlar om bank och konsumtion. Här kommer vi att uppmärksamma fem trender som är påtagliga just nu. Allt färre har bara […]

Read More

Framtidens banker

  Bankerna är nästan lika gamla som civilisationen. Att kunna låna, och låna ut pengar, under trygga former är nästan nödvändigt för att ekonomins kvarnar ska kunna mala obehindrat. Det har man upptäckt i de flesta kulturer. Just in- och utlåning kommer bankerna att syssla med även i framtiden. Kärnverksamheten förblir densamma även om formerna […]

Read More
youplay