Då och då uppstår det rykten om att någon av våra storbanker har problem, och till och med är på väg att gå omkull. Vi vet från andra länder (till exempel Irland och USA) att detta kan hända i djupa ekonomiska kriser, men sannolikt har vi inte varit i närheten av detta i Sverige, ännu.

Den statliga insättningsgarantin skyddar dina besparingar

När du lånar ut pengar till banken så lånas de sedan vidare av banken. Det skapar ett väldigt osäkert läge om en bank skulle gå i konkurs. Därför finns den statliga insättningsgarantin, och i orostider är det klokt att välja en bank där denna garanti gäller. Du får då tillbaka upp 900 000 kronor av staten, om du har så mycket på sparkontot, om en bank skulle gå i konkurs eller schabbla bort dina pengar. Även juridiska personer uppbär detta skydd. Om en storbank skulle gå i konkurs så blir det med andra ord en oerhörd utgift från staten och hela samhällsekonomin kommer att skälva. Om du har aktier eller fonder så kan banken inte ta dem med sig i fallet, eftersom det är din personliga egendom. Banken kan inte röra dina värdepapper.

Försvinner bolånet om banken går i konkurs?

Om en bank eller annat kreditinstitut som du lånat pengar av går i konkurs så kommer lånen att säljas av konkursförvaltare till en annan bank, eftersom det handlar om tillgångar. Det avtal du har tecknat kommer fortfarande att gälla. Det enda som händer för dig personligen avseende detta, är att det kommer att ta ett tag innan du vet vem du ska betala till i fortsättningen. Du kommer alltså inte att bli tvungen att betala hela din skuld bara för att banken är i en kris, och det är heller inte så att din skuld kommer att försvinna.

Kan en svensk bank drabbas konkurs?

Om en bank konkar så kan det få spridningseffekter som även påverkar andra banker negativt. Som vi redan konstaterat är det givetvis dyrt för staten att leva upp till insättningsgarantin. I värsta fall kan även staten gå i konkurs, och då finns det inga pengar att betala ut. En så extrem kris tror inte många att vi kommer att få uppleva inom överskådlig framtid. EU har antagit ett program som innebär att banker får stöd innan de hamnar i en allvarlig kris. Det handlar inte bara om att pengar skjuts till och krav ställs på bankerna. De kan till och med tvångsförvaltas och rekonstrueras, eller avvecklas under ordnade former.

Sammanfattning

  • Pengarna på ditt sparkonto är skyddade. Staten ersätter dig med upp till 900 000 kronor om banken går i konkurs.
  • Dina lån eller aktieinnehav förändras inte, lånen tas över av en annan bank.
  • Svenska banker kommer att tvångsförvaltas om det finns ett konkurshot, det innebär att risken för att en bank ska gå i konkurs är mycket liten, om det inte är en mycket allvarlig kris i landet.
Author jenny
Published
Views 9692
youplay