Om oss

Banker är institutioner som de flesta tar för givna, utan att reflektera så mycket över dem. Samtidigt som de kan sägas vara samhällsbärande. Vi vill öka förståelsen och respekten för vårt bankväsende. Världen skulle vara radikalt annorlunda och förmodligen inte bättre om inte banker skapat förutsättningar för handel, investeringar, sparande, och att låna.

Vikanbank.se är en systersida till vikanlån.se. Vi startade den efter att ha upptäckt att vi hade tillräckligt med material för ännu en sida med en lite annorlunda inriktning. Här skriver vi mindre om enskilda lån och mer om bankväsendet i stort och bankernas betydelse för samhällsekonomin.

youplay