Riksbanken har länge hållit styrräntan på en extremt låg nivå och det är därför som alla andra räntor i landet också är historiskt låga just nu. De följer nämligen styrräntan. Det har fått till följd att det är mycket billigt att låna pengar i Sverige. Det är väldigt förmånligt för den som vill teckna bolån, eller låna ett större belopp av en annan anledning. Dock innebär det samtidigt att man knappt får någon ränta alls på sparpengarna på banken, och att räntefonder är en dålig spar- och investeringsform i dagsläget. Men vilka är motiven bakom detta ganska extrema läge? I den här texten ska vi försöka besvara den frågan!

Låg ränta gynnar tillväxten

När det är så här billigt att låna pengar lönar det sig extra mycket för företag att investera i sin verksamhet. Det är en konkurrensfördel för svenska företag helt enkelt, och något som gynnar tillväxten i landet. Hög tillväxt och välmående företag som vågar satsa och nyanställa leder i regel till att vi får en högkonjunktur. Det är inte bara i Sverige som räntorna är låga utan många länder började sänka räntorna ungefär samtidigt, som ett led i att gynna återhämtningen i samband med den senaste djupa lågkonjunkturen 2008. Nu har vi, konjunkturmässigt, legat bra till i några år och många är förvånade är över att räntorna ligger kvar på så här låga nivåer. Det kan vara ett tecken på att det finns faktorer i omvärlden som skulle driva oss mot en lågkonjunktur om de låga räntorna inte motverkade detta.

Låg ränta förhindrar att bolånekunder får problem

Riksbanken måste se till vad som är bra till Sveriges befolkning i stort. Idag har så många svenska hushåll så höga skulder att det skulle uppstå en mycket allvarlig situation om Riksbanken snabbt höjde räntan. Att det är så beror på att bopriserna i landet stigit väldigt dramatiskt. Det innebär att en stor räntehöjning i princip är omöjlig, och det är en av anledningarna till att det nu införts krav på amortering av bolån.

Låg ränta håller nere kronkursen

Låg kronkurs är bra för svenska exportföretag. Det är billigt att köpa svenska varor och detta är också bra för tillväxten. Det finns också nackdelar med en låg kronkurs. Importvaror blir dyrare och det är även dyrt att resa utomlands för svenskar. Riksbanken har ändå gjort bedömningen att det är bättre med en lågt värderad krona, eftersom det är mer gynnsamt för den svenska befolkningen i stort.

Inflationen är låg

Det finns en stark koppling mellan räntor och inflation. Inflation betyder att pengarna blir mindre värda och att både löner och och priser stiger. Det hela kan eskalera och skapa en tråkig situation som kräver väldigt drastiska åtgärder. Att motverka hög inflation är en viktig uppgift för Riksbanken, och det görs bland annat med höjda räntor. Nu är dock inflationen så låg att detta incitament till att höja räntan saknas i Sverige.

Author jenny
Published
Views 852
youplay