Här kommer vi att gå igenom bankernas funktion i samhället. Om du inte redan känner till det så kommer du förhoppningsvis, efter att ha läst texten, att ha ett bra grepp om varför bankerna är så viktiga som de är för det samhällssystem vi har idag. Utan banker skulle faktiskt hela samhällsbygget, som det ser ut idag, falla samman.

Banken skapar pengar

Varje gång du tar ett lån så skapas det nya pengar. Innan du tog lånet så fanns de inte, men när du blivit beviljad lånet har du plötsligt tillgång till dem. Det behöver alltså inte finnas en sedelpress med i bilden för att nya pengar ska komma in i systemet. Det finns oerhört mycket mer pengar än vad som existerar i fysisk form som sedlar och mynt. Så länge det inte leder till inflation är detta bra för samhällsekonomin. Tillväxten ökar när mer pengar kommer i omlopp eftersom mer pengar leder till mer konsumtion. Banken kan naturligtvis inte (eller bör åtminstone inte) ge ut hur mycket pengar som helst på detta sätt utan att det finns täckning i form av låntagarens bedömda återbetalningsförmåga.

Banker jobbar långsiktigt

Banken bryr sig inte om ifall du inte betalar tillbaka ditt bolån så länge räntan kommer in enligt avtalet, månad efter månad. Det är bättre för banken om det fortsätter så, när nästa ägare tar över huset och nästa efter det. En aktör som är ute efter kortsiktig vinstoptimering kan inte tänka så, utan våra traditionella storbanker är ganska unika i detta avseende. Även företag kan ta stora lån med lång uppläggningstid, och det är mycket gynnsamt för svensk ekonomi att det fungerar på det sättet.

Banken som mellanhand

Banken lånar inte bara ut egna pengar utan också dina pengar, om du har dem på ett sparkonto. Vi har alltså någon som vill spara, och tjäna lite på det i form av ränta, och någon annan som vill låna och är beredd att betala ränta. Mellan dem finns banken. Banken tar den risk det innebär att låntagaren inte kommer att betala tillbaka, och att spara i en bank är därför väldigt säkert. Utan banker skulle det helt enkelt vara både komplicerat och riskfyllt att låna och att låna ut pengar.

Banken står under insyn

Eftersom bankerna är samhällsviktiga utövar staten tillsyn via Finansinspektionen. Under extrema omständigheter kan bankens tillstånd dras in, och om de missköts kan verksamheten tvångsavvecklas. Även en välskött bank styrs i ganska hög grad av bland annat den styrränta som Riksbanken sätter. Alltså den så kallade reporäntan. Det är inte bara i Sverige som banker är hårt reglerade. Efter den senaste lågkonjunkturen då flera banker gick i konkurs (det hände inte i Sverige) har man bland annat inom EU valt en stramare hållning gentemot bankerna. I en annan text här på sidan skriver vi mer om varför det är så, och om vad som händer när en bank gått i konkurs.

Author jenny
Published
Views 1467
youplay